Energie-opwekking


Hernieuwbare energie uit restafval: een technologisch hoogstandje

BIOSTOOM Oostende produceert groene stroom uit restafval, afkomstig van voorbehandeld bedrijfsafval of huisvuil. Deze brandstof wordt extern bewerkt (gezuiverd, gemalen en gedroogd) en bij BIOSTOOM verbrand.

Met de warmte wordt stoom opgewekt om elektriciteit te produceren. De bodemassen worden volledig gevaloriseerd als secundaire grondstof. Het rendement van BIOSTOOM ligt een stuk hoger dan bij een klassieke verbrandingsoven. De centrale voldoet aan de strengste Europese uitstootnormen.


In de bunker wordt de brandstof voor de biostoomcentrale verzameld.

Meer info

De stoom die ontstaat tijdens het verbrandingsproces komt uiteindelijk terecht op de schoepen van de turbine.

Meer info

De biostoomcentrale onderscheidt zich van een gewone biomassacentrale door een doorgedreven nabehandeling van de rookgassen.

Meer info

De rookgassen die via de schoorsteen (45m hoog) verdwijnen worden continu gemeten en opgevolgd. Er zijn meerdere parameters waar de centrale moet aan voldoen.

Meer info

Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Beringen