Nieuwe condensor voor recuperatie van water in gebruik genomen. - 31.05.2015   Terug naar overzicht


De nieuwe condensor recupereert condenswater uit stoom.

In het gesloten circuit van boiler en turbine wordt eerst water opgewarmd tot stoom. In de turbine wordt deze energie terug afgegeven in de vorm van bewegingsenergie waarmee vervolgens de generator wordt aangedreven.

Het waterstoomcircuit is dus een gesloten lus waarin continu 84 T stoom circuleert. Een fractie van dit water wordt continu geloosd om indikken van het water tegen te gaan of gaat verloren via condens en meetbuisjes. Dit is eigen aan een stoomaangedreven systeem. Deze stoom die hoofdzakelijk afkomstig is van het purgeren van de stoomketel wordt eerst gekoeld. Tijdens het afkoelen komt nog damp vrij die nu via het dak afgeblazen wordt. Dit creëert een zichtbare damppluim. Bedoeling van de extra condensor is deze waterdamp te condenseren en dan als water opnieuw nuttig te gebruiken.

Het idee hiervoor kwam van één van onze eigen mensen. Bedoeling was om een condensor te ontwikkelen die zonder tegendruk maximaal water terug condenseert. Voor dit condenseren wordt geen extra energie gebruikt, dit wordt volledig door omgevingslucht en natuurlijke luchtverplaatsing gekoeld. Wanneer er plots een overaanbod is van stoom aan de condensor, wordt deze stoom alsnog afgeblazen in de omgeving als waterdamp.

Het concept hebben we zelf uitgetekend en ook de praktische uitwerking gebeurde door onze eigen onderhoudsdienst. 


Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Beringen